Daimler AG, Rastsatt ENGIE Refrigeration leverer varme og køling med Quantum varmepumper og grundvand •	Energien hentes fra overskydene varme i produktionen og fra grundvandsboringer •	To Quantum varmepumper leverer effektiv varme og køling, med en effekt på 1.807 kW hver, ved fuld last •	En besparelse på 5 millioner kW/t og 800 t CO2  •	11 brønde og 2,6 km rør er installeret •	Grundvand leverer energien til varme om vinteren og køling om sommeren via 800.000 m3 mellem 6 og 20°C Omkostnings-effektiv varmepumpeløsning med en COP på mere end 5 og en kombineret varme/køl COP på over 10
Eksempler på efficiente varme og køle opgaver
Ungdomsøen, Øresund AIT Leverer grøn energi til Ungdomsøen med alpha-innotec varmepumper til affugtning og opvarmning af det gamle fort •	Energien til varme og affugtning hentes fra havvand •	Fem alpha-innotec varmepumper leverer effektiv varme og affugtning, med en samlet effekt på 500 kW  •	En besparelse på 60-70% i forhold til f.eks gasopvarmning og særskilt affugtning •	Unik filterteknik - problemfrit og driftssikker indtag af havvand uden særlige vedligeholdelsesudgifter •	185 m3 filtreret havvand i timen mellem -2 og 20°C, sikrer den fornødne energi til varmepumperne En driftssikker og klimavenlig løsning, der samtidig tager hensyn til fortets fredningsstatus og driftsøkonomi Varmegenindvinding, Hedensted AIT Leverer alpha-innotec varmepumper til genindvindig af skorstensvarme fra gaskeddel •	Energien til varme hentes fra vådskrubber i skorstenen •	Tre alpha-innotec varmepumper leverer effektiv varme, med en samlet effekt på op til 750 kW  •	En besparelse på ca. 1 mio DKK per år •	Varmen fra varmepumperne ledes tilbage i fjernvarmesystemet •	Stor reduktion af partikler og forbrændingsgasser En elegant og miljørigtig måde, at udnytte overskydende energi fra afbrænding af fossile brændstoffer Sønderborg Roklub AIT Leverer varmepumpe fra alpha-innotec med energioptag i havnebassinet •	Energien til varme hentes fra slange kasetter på havbunden under bådebro •	Anlægget er testet af Teknologisk Institut og delvist sponsoreret af Danfoss A/S •	En besparelse på ca. 50% per år, der luner godt i foreningskassen •	Energioptaget er udviklet og dimensioneret af AIT •	En spændende opgave for den lokale dykkerklub En effektiv måde, at hente gratis energi fra naturen HOME PRODUKTER EKSEMPLER KONTAKT Se Video EKSEMPLER
High end klima produkter - varme og køling til alle formål
AIT Varmepumper ApS Kalvetoft 26 6400 Sønderborg Tlf.: +45 - 74 430 480 Eksempler